Póstrowne słowo

Lube sotšy a bratšy,

ja was strowim z gronkom na pśiducu njeźelu rogate: „Chwalony buź Bog, kenž swóju dobroś wóte mnjo njewóthobrośijo.”[Ps 66,20] Měnim, až Bog jo napšawdu nam Serbam pśichylony, a se njewótwobrośijo wót nas. To jo dobry zakład za našu serbsku wósadu. W mjenju Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. žycym wašej konferency serbskich prjatkarjow wjele wuspěcha a Bóže žognowanje.

How w Dešnje smy na historiskem terenje. W lěśe 1941 jo dostał Bogumił Šwjela ako wósadny faraŕ zakaz serbski prjatkowaś. Jo musał domownju spusćiś a snaź žedne šance wiźeł njejo, zasej wóžywiś serbske namšy. Z Bóžeju gnadu jo se to wšak pó dłujkem pśetergnjenju angažěrowanym Dešanarjam raźiło w lěśe 1987. Z wašeju pomocu, lube sotšy a bratšy mamy wót togo casa pšawidłowne serbske namšy w Dolnej Łužycy.

Bogumił Šwjela jo glědał na nimskich a serbskich wósadnikow ako na gromaźe słušajucych. To móžomy póznaś na wupyšnjenje teje cerkwje how w Dešnje. Pśed 25 lětami su serbske a nimske kśesćijany załožyli Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi, aby procowanje wó namšach w serbskej rěcy financielnje a organizatoriski mógali lěpjej pódpěrowaś. Za ten jubilej našogo towaristwa njejsmy žeden wósebny swěźeń naplanowali. Město togo smy lětosa juž take rědne namšy w Bórkowach, Gołbinje, Janšojcach a w dalšnych jsach wóswěśili. Do grodkojskej serbskej cerkwje jo pśisamem 100 namšari pśichwatało, a to pó 150 lětach wót slědneje serbskeje namšy tam! To jo wšo daloko lěpjej ako kužda party.

Něchten jo se gano pšašał, dla cog dejmy swěśiś namšy w rěcy, kenž južo lěbda něchten rozmějo. Naša lubosna rěc jo rěc wutšoby, a serbske namše su wěc wutšoby. Zapowědanje Bóžego słowa jo wažne, ale teke w serbskej rěcy. Jo naš nadawk, rěcny pókład kenž namakajomy w serbskej Bibliji, w našych spiwaŕskich, w tekstach našych wóścow zeźaržowaś a woplěwaś. To njejo nic teoretiskego, dokulaž namakajomy w tom wjeliki wótgłos. Taki feedback mě stawnje zasej luźe dawaju a tak to sam pśecej zasej nazgónijom. Cerkwja jo źinsa zasej wažny serbski rěcny rum.

Waša konferenca jo forum serbskich prjatkarjow z cełeje Łužyce. Jo rědnje, až my ewangelske Serby w cerkwjoma EKBO a sakskego kraja woplěwamy intensiwne kontakty. Tak smy to źaržali w zachadnosći, a tak to dej teke nadalej byś. To jo drje teke w zmysle B. Šwjele. Ja se južo wjaselim na naš Serbski cerkwiny źeń w Budyšynje w juniju.

Dajśo nam pšosyś wó Bože žognowanje za kužde serbske słowo a cynjenje w našyma cerkwjoma ako w Dolnej, tak teke w srjejźnej a Górnej Łužycy. Bog buź z wami.

Bildka: Pomhaj Bóh 2019/06.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s