Sirach 25,15


„Małe grěchy Bog na flaku wótštrofujo.” Naša mama jo to nam gólcam cesto groniła, gaž smy kśěli něco pótajmnje zhandaś a njejo se raźiło. Małe grěchy Bog ned wótštrofujo – to jo jaden z tych rěcnych wobrotow, kenž ako góle cesto słyšyš, rowno ako ten: „Bog wiźi wšykno”. Su jano žortnje měnjone a wjele na se njamaju. Wótergi take njewobmyslone špruchy weto njejsu wóstali mimo wucynka: Za mnjo jo wažne było, wšykno pšawje cyniś. Grěch, to jo wóznamjeniło za mnjo, až som něco wopaki cynił. Widobnje něco njejo tak funkcioněrowało, ako som se pśedstajił. Pśeto: „Małe grěchy Bog na flaku wótštrofujo.” Ale wokognuśe – małe grěchy? Co ga jo z tymi wjelikimi? Gaž su małe grěchy, pótom su zawěsće teke wjelike. Wjelike grěchy Bog zazdaśim njewótštrofujo ned na měsće, ale pózdźej. Ale ga? Snaź južo witśe, móžno až za tyźeń, za źewjeś mjasecow? Abo samo akle pó smjerśi? Pśidu do hele a budu nanimjer martrowany?

Žednogo zdaśa njejsom měł. Ale jadno jo jasne było: Musał som wopytaś, wšykno pšawje cyniś a se naźejaś, až njejsom lubego Boga pśewjele górił. Pótom wón snaź nještrofujo. Z takim Bogom nježortujoš. Pśed takim Bogom maš se bójaś.

Ale jo to napšawdu tak? Dejmy se njezmilnego Boga bójaś? W Bibliji namakajomy cesto słowko bogabójaznosć, na pśikład pla profeta Siracha: Pśeto bogabójaznosć źo pśez wšo.Sir 25,15 Ale zewšym njejźo wó bójaznosć. Njejo měnjone, až dejmy tšach měś, ale Boga cesćiś a jogo stwóŕbu. Pśedewšym dejmy Boga lubowaś, ako wón nas lubujo. Tak stoj w pětych knigłach Mojzasa: A ty dejš Kněza, swójogo Boga, lubowaś z cełeju hutšobu, z cełeju dušu a z cełym pśemóženim.5 Mojz 6,5 Taka bogabójaznosć nam wucy źiwanje pśez wjelikosć Boga, kenž jo wušej wšyknogo našogo rozyma a kenž wóstanjo napóslědku kradu pótajmna.

Bogabójaznosć pak teke měni pónižnosć. To jo jadno z tych zapśimjeśow, kenž źinsa lěbda wužywamy. Salopnje móžomy groniś: „Ga njewzej sebje za pśeliš wažny.” Pśeto my luźe njejsmy pupk swěta abo měra wšyknych wěcow. Ceła stwóŕba jo Bóžy dar połno rědnosći, nad kótarymž móžomy se jano wjaseliś. Źo wó tom, tu wobźiwowanja gódnu stwórbu Boga pśipóznaś, z respektom z njeju wobchadaś a ju źěkownje zachowaś.

Bamž Franciskus groni, až ako kśesćijany njepódwólijomy se Knězoju bójazni dla, ale dokulaž wěrimy do jogo lubosći. Bjatujmy z psalmom Dabita:

1Kněz jo mójo swětło a mójo strowje; kogo dejał se bójaś? Kněz jo móc mójogo žywjenja; kogo mě dejało tšach byś? […]
14Cakaj na Kněza, buź dobreje mysli a njehubójany, jo, cakaj na Kněza.Ps 27,1.14

Bóže słowo RBB 2022-08-28.

Bibliske citaty pó: Biblija: Nowośišć na zakłaźe serbskeje Biblije z lěta 1868. Chóśebuz: Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi 2020.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s