Utopija wrośenja a kralojstwa měra

Och Kněžo, buź gnadny! Chto co Jakuboju zasej górjej pomoc, až wón ga jo tako ryjny dosć? Ga lutowašo to ten Kněz a źašo: No ga, wóno se njedej staś.[Amos 7, 2–3]

Źiwne, gaž cytamy gronka dnja mimo znaśa zwiska. „Kněžo, buź gnadny.“ To ga derje rozmějomy, ale zbytk togo šprucha jo skerjej gódanko. Chto jo ten Amos, co to ma na se z Jakubom, co se njedej staś?

Amos jo był jadnory bur, kenž jo bydlił njedaloko Betlehema, tencas njewuznamne městaško. Jogo mě wóznamjenijo „nosaŕ brěmjenjow“. Ale wón był teke wažny profet. Knigły profeta Amosa su w hebrejskej bibliji te prědne, ako su dalej dane w pisnej formje ako knigły.

Co jo Amos ten profet zapowěźeł ako Bóže słowo? Źinsa by na lěwem boce politiskego spektruma był. Amos jo kritikaŕ socialnych poměrow. Wótśe kritizěrujo njespšawnosć w Israelu. Hynac ako źinsajšne politikarje wón groni, až socialna njespšawnosć jo slěd duchowneje njespšawnosći: nichten njesłucha na kazni Boga a wšykne su žywe w grěchu. Bog ten kněz jo rozgniwany dla surowosći, namócy a njespšawnosći luźi. Amos pśeskjaržujo žedne susedne ludy dla jich złosnistwow, ale nejwětšu winu dej njasć lud Israela sam! Wón pśeskjaržujo wšykne rody Israela dla sedymorego docynjenja a pśipowěźujo sedymory wusud.

Dla cogo su grěchy israelskego luda tak wažne? Dokulaž jo wiźony ako lud Boga, ako wuzwólony lud. To groni nic drugego, až wóni maju wósebnje wuske wobejźenje z Bogom. To jo to, což Amos kśěł zeźaržaś: Zwězk z Bogom jo za njogo nic drugego až pšawdosć za wšyknych. Jogo zaměr jo, až luźe su žywe w měrje a póžywaju gromaźe wunoski jich źěła. To źe jo fasciněrujuca utopija, teke hyšći źinsa.

Jakub („pśelasćowaŕ“) jo wójował z Bogom. Bog jo ale jogo pśewinuł[1. Mo. 32, 23–33], a Jakub jo dostał nowe mě „Israel“ – to groni wójowaŕ Boga. Toś bu wóśc israelskego luda.

Chto co Jakuboju zasej górjej pomoc“ – abo tomu Bóžemu ludoju? To zamóžo jano Bog sam. Ale pomoc njejo móžne pśez štrofu – ten sedymory wusud se njedej staś. Z tu lubosći Boga zwězujo Amos naźeju na wrośenje a na kralojstwo měra.

 

Nabóžnina 2016-07-11
Bibliske citaty pó: Biblija abo to zełe Sswėte Pißmo Starego a Nowego Teſtamenta, do ßerſkeje rėzy pſcheſtawjone, wot nowotki pilṅe pſcheglėdane a pſcheporėżane. Hala: Kanſtein (1868).
Bildka: hsl 2014.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s