Jezaja

„Filip pak pśiběžecy słyšašo, až wón togo profeta
Jezajasa lazowašo, a źašo: rozmějoš ty teke, což lazujoš? Wón
pak źašo: kak mógu ja, gaž mnjo nicht tu drogu njewjeźo? A
pšosašo Filipa, aby na wóz stupił a se k njomu sednuł.“
[Pósołske statki 8, 30]

Jaden zastojnik z Etiopiskeje pśiźe w dowolu do Jerusalema
na nabóžny swěźeń. Pśi tej góźbje kśěšo něco zgóniś wó
Bogu Israela, kenž dej byś ten „žywy Bog“. Ale z cełeju
póbóžneju tradiciju wšuźi njenamaka žedno wótegrono na swóje
pšašanja.

Aby njepśišeł domoj z proznyma rukoma a bźez wuswětlenja,
kupi se pśi knigłowej bliźe pismowu rulu z pósołstwom
profeta Jezaje. Sednu se na swój wóz a chopi cytaś. Ale ako
cytašo, stawnje wěcej zacwiblowašo. Njewopśimješo, wó kim
profet groni: „Wón jo ako wójca k zarězanju wjeźony, a ako
jagnje pśed swójim sćigarjom nime jo, tak njejo wón wótwórił
swóje wusta“ [Jezaja 53, 7]. Naraz stoj na kšomje drogi kradu
cuzy cłowjek, kenž se na njogo wobrośijo: „Rozmějoš ty teke,
což lazujoš?“ Drogowaŕ pšosy cuzbnika, aby se k njomu
sednuł a jogo rozkładł, chto jo to Bóže jagnje. Hyšći se jomu
njezwida, až jo dostał dosrjejź energijowego póla žywego Boga…

Tak jo se drje zejšło młogim, kótarež su zachopili cytaś w
bibliji. Kak móžomy rozměś Bóže słowo, gaž se wó tom
njerozgranjamy? Stare wobraze, kenž Bóže pismo wopśimujo, musymy
nawuknuś pšawje cytaś. Wótergi to jano źo z wobeznateju pomocu.
Wjele źo lažke, gaž to cynimy zgromadnje. To teke płaśi za
cytanje w bibliji. Rozgranjaś se wó tekśe jo za znajarja
rowno tak wažne ako za nowacka. Biblija njejo knigły połne
orakelow abo njedajo jano mudre gronka. Kuždy pódstawk słuša do
wětšego zwiska, kótaryž trjeba casy slězynowu wědu. To płaśi
teke za serbsku bibliju, kenž skóro ako nowowudaśe zasej
k dispoziciju změjomy.

Kak wujźo tšojenje drogowarja z Etiopiskeje? Filip jomu
jadnorje wulicujo wót Jezusa. A naraz ten drogowaŕ rozmějo zwisk.
Ako wónej se pśibližujotej jadnej wóźe, groni, „co zajźujo,
aby ja se dał dupiś“. Tak Filip to cyni a se pótom minjo.
Drogowaŕ wšak „śěgnjošo pó swójej droze dalej z wjaselim“.

Ako Bóže słowo skrocone w Nowem Casniku 15/2016.
Bibliske citaty pó: Biblija abo to zełe Sswėte Pißmo Starego a Nowego Teſtamenta, do ßerſkeje rėzy pſcheſtawjone, wot nowotki pilṅe pſcheglėdane a pſcheporėżane. Hala: Kanſtein (1868).
Bildka: Biblija 1868.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s